Publicerad: 2023-05-09

Stoppa regeringens förslag om att slopa elevens val

Regeringen har med skolminister Lotta Edholm i spetsen aviserat stora omprioriteringar vad gäller kulturens roll i skolan – Elevens val ska slopas. Det vore ett stort misstag att inte ge framtida generationer chansen att fortsätta bygga Sverige som musik- och kulturnation.

Det vore ett stort misstag att inte ge framtida generationer chansen att fortsätta bygga Sverige som musik- och kulturnation. Tillsammans med Svensk Scenkonst och Kungl. Musikhögskolan presenterar vi tre argument för varför förslaget slår fel för barn och unga.

1. Kulturens egenvärde och roll i samhället urholkas. Det är vår fasta övertygelse att kulturen representerar oumbärliga värden för oss människor och våra samhällen, minst lika viktiga som de kvantifierbara. Möjligheten att få musicera och uttrycka sig konstnärligt kan för barn och unga vara en viktig social arena för samarbete, samt kognitiv och motorisk utveckling. Estetiska ämnen stärker lärandet inom andra kunskapsämnen och är ett viktigt komplement till skolans övriga undervisning.

2. Jämlikheten och integrationen försämras. Barn och unga från socioekonomiskt utsatta eller resurssvaga hem har generellt inte samma förutsättningar att få ägna sig åt exempelvis musik och teater, förkovra sig och odla sina talanger. Den sociala snedrekryteringen till högre scen- och musikutbildningar är redan stor, och det nya förslaget riskerar att förvärra detta. Möjligheter för alla barn och unga att ägna sig åt musik och andra estetiska ämnen leder till ett starkt och levande kulturliv präglat av mångfald. Elevens val är ett för många avgörande forum där de kan komma i kontakt med musik och scenkonst.

3. Förslaget skadar scenkonstens kompetensförsörjning och Sverige som musiknation. Framgångsrika högre musikstudier kräver att den studerande påbörjar sin utbildning med en viss kunskaps- och färdighetsnivå som tillskansats sedan unga år. Det ligger i sakens natur att bemästrandet av estetiska färdigheter tar tid.

Läs debattartikeln via länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Lova Wallerö, press- och kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se