Publicerad: 2021-02-09

Sven-David Sandströms minnesfond

I samband med att tonsättaren Sven-David Sandström avled 2019 inrättades en minnesfond i hans namn vid Kungl. Musikaliska Akademien. Tack vare fonden möjliggörs nu en körkompositionstävling samt en komplettering och översättning till engelska av biografin om Sven-David Sandström.

I samband med att tonsättaren Sven-David Sandström avled 2019 inrättades en minnesfond i hans namn vid Kungl. Musikaliska Akademien. Syftet med fonden är att kunna utdela stipendier inom körsång samt främja framföranden av hans musik genom utdelande av anslag för olika projekt. Sven-David Sandström tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Tonsättarpris 2019.

Med en generös donation från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation till minnesfonden inbjuder nu Sven-Davids tidigare lärosäte Indiana University (Bloomington) till en körkompositionstävling, där det vinnande verket framförs dels i samband med Sven-Davids födelsedagminne i oktober 2022 i Berwaldhallen, och dels av en rad framstående körer i både Sverige och utlandet. Vinnaren erhåller också ett stipendium ur fonden.

Kungl. Musikaliska Akademien har härmed också nöjet att meddela att musikvetaren och författaren Per F Broman, som tidigare skrivit en biografi om Sven-David Sandströms konstnärskap fram till år 2011, med stöd av minnesfonden nu får i uppdrag att komplettera med Sandströms arbete under perioden 2011-2019 samt översätta hela materialet till engelska. Siktet är ställt på publicering hösten 2022 i e-boksformat inom ramen för akademiens bokutgivning.

Stöd gärna Sven-David Sandströms minnesfond i Kungl. Musikaliska Akademien genom en donation på bankgiro 5366-9586, och ange ”Sven-David Sandströms Minnesfond” och ditt eget namn. Mejla även gärna till donation@musikaliskaakademien.se så att vi får möjlighet att tacka dig för din gåva.

För information om kompositionstävlingen, se Indiana Universitys hemsida: https://blogs.iu.edu/jsomcomposition/2021sandstromawards/ Länk till annan webbplats.