Publicerad: 2019-06-11

Sven-David Sandström tilldelas akademiens tonsättarpris

Sven-David Sandström tilldelas Kungl. Musikaliska akademiens tonsättarpris för sitt stora konstnärskap och sin rika produktion inom kör, orkester, musikdramatik, kyrkomusik och kammarmusik. Han hann få besked om priset före sin bortgång och gladdes mycket.

Det är med stor sorg som Kungl. Musikaliska akademien mottagit beskedet att Sven-David Sandström avlidit.

I lördags hade akademiens preses möjlighet att tala med honom och berätta att han tilldelats akademiens Tonsättarpris 2019, något som gladde honom mycket. Priset kommer att uppmärksammas vid akademiens högtidssammankomst i november. Han tilldelas priset med följande motivering:

"Sven-David Sandström tilldelas Kungl. Musikaliska akademiens tonsättarpris för sitt stora konstnärskap och sin rika produktion inom kör, orkester, musikdramatik, kyrkomusik och kammarmusik.

Hans musik har varit i centrum sedan tidigt 1970-tal, med en särskild betydelse för det stora musikaliska paradigmskifte som berikade svenskt musikliv med flera nya perspektiv under 80-talet. Som internationellt verksam tonsättare och pedagog har han med skicklighet och engagemang inspirerat generationer av tonsättare. Efter 50 års verksamhet som tonsättare arbetade Sven-David Sandström, trots sina svåra sjukdom, ända in i det sista, och hans verk emotsågs alltid med stor förväntan." (Prismotiveringen har modifierats något efter tonsättarens bortgång).