Publicerad: 2023-03-28

Sverige och Norge nominerar fäbodbruk till kulturarv

På Unescos lista över immateriellt kulturarv finns traditioner, seder och bruk från hela världen. Syftet är att synliggöra och öka medvetenheten om kulturarvens betydelse. Nu nominerar svenska regeringen, tillsammans med Norge, fäbodbruk till listan. För att komplettera nomineringen ombads Kungl. Musikaliska Akademien att skriva ett av många stödbrev, avgörande för ärendets behandling.

Fäbodbruk, eller fäboddrift, innebär att djuren under sommaren vallas på en annan plats än ursprungsgården. Historiskt var det ofta pigor som bodde i fäbodarna och tog hand om boskapen. Bruket har gett upphov till praktiker och kulturella uttryck, däribland vallsång och kulning, som fortsätter att utvecklas.

I ett musikaliskt perspektiv är det immateriella värde som dessa uttryck representerar av särskild vikt för Kungl. Musikaliska Akademien – ett musikaliskt kulturarv där ett högst originellt användande av den kvinnliga rösten lyfts fram som musikalisk form och grundläggande kommunikationsmedel. Idag låter kulning på många olika sätt och är en högst levande musiktradition utanför fäbodarna.

Läs hela stödbrevet för ansökan till Unesco om immateriellt kulturarv här. Pdf, 114.6 kB.

Beslut väntas tas på ett kommittémöte i december 2024.

Kontakt:

Lova Wallerö, kommunikationsansvarig
lova.wallero@musikaliskaakademien.se
0707630565