Publicerad: 2016-02-12

Sveriges främsta blåsmusikensembler bildar nytt nationellt nätverk

Ett helt nytt nätverk har bildats av Sveriges nio största professionella blåsensembler. Målet med samarbetet är att stärka blåsmusiken som konstform och lyfta fram dess roll i kulturlivet.

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige kommer att arbeta för detta mål genom att:

  • verka för att öka insikterna om den professionella blåsmusiken och dess villkor
  • formulera visioner och långsiktiga konsekvensanalyser
  • aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
  • utveckla konkreta samarbeten mellan medlemsorkestrarna

Genom ett initiativ från Kungl. Musikaliska akademien har för första gången företrädare för alla landets professionella blåsorkestrar, både civila och militära, träffats för att diskutera blåsmusikens situation i Sverige idag. Nätverket är ett av resultaten av dessa samtal.

– De civila och de militära professionella blåsmusikensemblerna är oerhört viktiga aktörer i det svenska kulturlivet och det är viktigt att lyfta fram blåsmusiken som konstform, säger Kungl. Musikaliska akademiens Ständige sekreterare Tomas Löndahl. Dessutom är de viktiga som förebilder och inspiratörer för unga musiker. Ett kontinuerligt samarbete mellan dessa ensembler kommer att få stor positiv betydelse för utvecklingen av vårt musikliv. Det är därför mycket glädjande att detta nätverk nu har bildats.

De ensembler som ingår i Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige är:

Arméns Musikkår
Blåsarsymfonikerna
Bohuslän Big Band
Gotlandsmusiken
Göteborg Wind Orchestra
Livgardets Dragonmusikkår
Marinens Musikkår
Norrbotten Big band
Östgötamusiken

Kontaktuppgifter:

Stig Fredriksson

VD Göteborg Wind Orchestra
stig.fredriksson@gwo.se

 

Tomas Löndahl

Ständig Sekreterare Kungl. Musikaliska akademien
tomas.londahl@musikaliskaakademien.se