Publicerad: 2017-05-11

Symposium om musik och hälsa

Den 10 maj samlades en stor skara forskare, utbildare och makthavare på akademien för ett symposium med ett brett utbyte av kunskaper under rubriken: Musikterapi i medicinsk kontext.

Kungl. Musikaliska akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för vidareutbildning och forskning om musikterapi. Fonden bjöd in till ett symposium där bland annat pågående avhandlingsprojekt presenterades. Med reflektioner och panelsamtal medverkade forskare och utbildare med anknytning till Karolinska Institutet, Kungl. Musikhögskolan samt Centre for Research in Music and Health (CREMAH) Norges Musikkhøgskole, Oslo.

Syftet med detta symposium var att stimulera till gränsöverskridande kunskapsutbyte och diskussion om hur musikens positiva effekter på ett systematiskt och mångdimensionellt sätt kan tillvaratas som hälsofrämjande och terapeutisk resurs.

Runt 80 personer från en mängd institutioner medverkade under dagen. Det blev en dag fylld med musik, forskningsinformation, dialog och diskussion.

En rapport från symposiet kommer att läggas upp på denna hemsida.

Läs programmet Pdf, 133.3 kB.