Publicerad: 2013-12-20

Thomas Jennefelt tilldelas Ingvar Lidholmpriset

Thomas Jennefelt tilldelas Ingvar Lidholm-priset för sin mångsidiga
verksamhet inom det svenska musiklivet. Priset delades ut av Prinsessan Christina vid akademiens högtidssammankomst.

2013 års pris tilldelades Thomas Jennefelt med motiveringen

Thomas Jennefelt tilldelas Ingvar Lidholm-priset för sin mångsidiga verksamhet inom det svenska musiklivet. Han är en av våra främsta tonsättare idag och har i synnerhet rönt stora framgångar som körtonsättare, även internationellt. Hans musik präglas av patos, idérikedom och utpräglad känsla för den mänskliga röstens uttrycksmöjligheteter. Under många år har han även varit program- och idéansvarig för Eric Ericsons kammarkör. Dessutom har han genom sitt fackliga engagemang arbetat för att främja tonsättarnas rättigheter. Thomas Jennefelt är också en engagerad ledamot av Kungl. Musikaliska akademien, och har under många år varit dess vice preses.