Publicerad: 2021-05-21

Tio nya ledamöter

Vid sin sammankomst den 20 maj invalde akademien fem nya svenska och fem nya utländska ledamöter. De svenska ledamöterna är violinisten Marika Fältskog, hovsångerskan Katarina Karnéus, saxofonisten Jonas Knutsson, pianisten Sten Sandell och tonsättaren Djuro Zivkovic. De utländska ledamöterna är slagverkaren Keiko Abe, dirigenten Giancarlo Andretta, hornisten Stefan Dohr, kompositören Quincy Jones och kördirigenten Richard Sparks.

Svenska ledamöter

Marika Fältskog
Violinisten Marika Fältskog verkar sedan många år som konsertmästare i Malmö Symfoniorkester efter att tidigare ha varit anställd i Kungl. Filharmonikerna i Stockholm. Hon innehar dessutom en violinprofessur vid Musikhögskolan i Malmö. Sin egen utbildning fick hon bland annat vid Edsbergs Musikinstitut, där hennes lärare var Endre Wolf och Jennifer Nuttall-Wolf. Hennes gärning som eftersökt pedagog, uppskattad konsertmästare och mångsidig kammarmusiker genomsyrar Malmös musikliv och utgör en viktig inspirationskälla för många musikintresserade i södra Sverige och landet i övrigt.

Katarina Karnéus
Katarina Karnéus är en av våra mest framstående operasångerskor. Hennes genombrott kom då hon vann den anrika Cardiff Singers of the World 1995, en utmärkelse som ledde till en framgångsrik internationell karriär med roller bland annat på Metropolitan. För den svenska publiken blev hennes tolkning av Octavian i Rosenkavaljeren på GöteborgsOperan 2002 ett stort genombrott, sedan dess har hon gjort många uppmärksammade roller på Göteborgsoperan och är en mycket uppskattad medlem av husets solistensemble. 2018 utsågs Karnéus till Hovsångerska och samma år erhöll hon Svenska Dagbladets Operapris för sin gestaltning av ”Norma” på GöteborgsOperan. Hon är också en framstående interpret av romanser.

Jonas Knutsson
Saxofonisten Jonas Knutsson är en vårt lands mest spännande musiker med en både nationell och internationell verksamhet inom flera genrer som folkmusiker, jazzmusiker, kompositör och pedagog. Som upptäcktsresande i musikens värld har Jonas Knutsson med stark drivkraft samarbetat med allt från skandinaviska folksångare och fiolspelmän till sydindiska musiker och internationellt kända jazzinterpreter. Han har välförtjänt belönats med utmärkelser som Jan Johansson-stipendiet 2019 och Grammis för Årets folkmusik (2020). Som saxofonist finns hans lyriska ton och förmåga att forma musiken väl representerat på allt från soloalbum till större ensembler. Jonas Knutsson har också genomfört stora konstnärliga projekt där hans unika kombination av kompositör, interpret och pedagog utnyttjas till fullo.

Sten Sandell
Pianisten Sten Sandell är en av de skarpaste profilerna inom den svenska improvisationsmusiken. Hans tonspråk präglas av en högt utvecklad klanglig sensibilitet och ett kompromisslöst utforskande av improvisationsmusikens möjligheter, egenskaper som gjort honom till en förebild för senare generationer av musikskapare. Sten Sandell har samarbetat med ett antal av improvisationsmusikens mest framstående utövare, till exempel Evan Parker och Barry Guy, och han har även tagit initiativ till ett flertal fruktbara tvärkonstnärliga samarbeten. 2013 doktorerade han med avhandlingen ”På insidan av tystnaden: en undersökning”, och var även den första stipendiaten inom Bernadotteprogrammet 2016. Sten Sandell tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens jazzpris 2012.

Djuro Zivkovic
Tonsättaren Djuro Zivkovic är född i Belgrad och sedan lång tid tillbaka bosatt och verksam i Stockholm. Han har både serbiskt och svenskt medborgarskap och är hittills den enda tonsättare från Sverige som har blivit tilldelad den betydelsefulla Grawemeyer Award (USA). I Sverige har han fått utmärkelser så som Carin Malmlöf-Forsslings Pris, Lilla Christ Johnson Priset och Järnåkerstipendiet. Hans omfattande verklista inkluderar orkesterverk, opera, kammarmusik, solokonserter. Han har samarbetat med mängder av ensembler och orkestrar världen över. Bland dessa kan nämnas New York Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Klangforum Wien, ASKO/Schönberg Ensemble. Djuro Zivkovic har ett ytterst personligt tonspråk. Hans musik öppnar för existentiell reflektion.

Utländska ledamöter

Keiko Abe
Den japanska slagverkaren Keiko Abe har gjort en storartad insats för att utveckla marimban som konsertinstrument, både tekniskt och repertoarmässigt. Tidigt i karriären engagerade hon sig i barns musicerande och hade under 1960-talet egna serier på japansk TV och radio där hon instruerade skolbarn i att spela Xylofon. Hon har varit verksam som professor på Toho Gakuen musikhögskola i Tokyo sedan år 1970 och är en mycket uppskattad gästlärare med master-classes på alla kontinenter. Keiko Abe är väl representerad på inspelningar i alltifrån kammarmusik, solo till solist med symfoniorkester. Hon har även komponerat flitigt för marimban och flera av hennes verk tillhör nu standardrepertoaren för instrumentet. Som första kvinna blev hon år 1993 invald i Percussive Arts Society Hall of Fame.

Giancarlo Andretta
Den italienske dirigenten och pedagogen Giancarlo Andretta är sedan många år en av världens ledande dirigenter inom den italienska operarepertoaren. Med en extraordinär stilkunskap och sällsynt noggrannhet som i sin akribi gränsar till musikforskningen har han som Förste gästdirigent vid operahusen i Köpenhamn och Göteborg fört vidare en viktig tradition i Norden. Speciellt arbetet i Göteborg har sedan 2003 bidragit till operaensemblens kunskap om italiensk opera. Här har han också befäst sitt intresse för svenska operasångare. Hans tolkningar finns dokumenterade i en mängd inspelningar. Vid sidan av positionerna som chefdirigent i Aarhus, Vicenza och OF Veneta såväl som genom engagemang som gästdirigent vid de flesta stora operascenerna i Europa har han som professor i dirigering i Köpenhamn och Vicenza delat med sig av sitt kunnande. Detsamma gäller hans pedagogiska medverkan vid de nordiska operahögskolornas sammankomster.

Stefan Dohr
Berlinfilharmonikernas solohornist Stefan Dohr studerade i Essen och Köln. Han blev redan som 19-åring solohornist vid Frankfurtoperan. Därefter följde engagemang med Bayreuths festivalorkester, Orchestra Philharmonique de Nice samt Deutsches Symphonie-Orchester i Berlin, innan han 1993 blev 1:e solohornist i Berliner Philharmoniker. Stefan Dohr är mycket intresserad av nutida musik, och har uruppfört flera hornkonserter som skrivits för honom, på senare tid Herbert Willi (2008), Jorge E. López (2009), Johannes Wallmann (2010), Toshio Hosokawa (2011) och Wolfgang Rihm (2014). Som kammarmusiker är han bland annat medlem av Ensemble Wien-Berlin, och har även spelat med Maurizio Pollini, Lars Vogt, Kolja Blacher och Ian Bostridge. Han är gästprofessor vid Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin samt mentor vid Karajan Academy.

Quincy Jones
Kompositören, arrangören och producenten Quincy Jones, är en av de senaste 60 årens mest framgångsrika musikskapare. Han inledde sin bana i början av 50-talet som trumpetare i ett antal namnkunniga sammanhang, bland annat med Ray Charles och Lionel Hamptons orkestrar, och bosatte sig 1957 i Paris, där han studerade komposition för Nadia Boulanger and Olivier Messiaen. Under 60-talet kom han framför allt ägna sig åt TV- och filmmusik, men var också arrangör för bland andra Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Frank Sinatra och Sarah Vaughan. Under 70- och 80-talet producerade han några av de kommersiellt mest framgångsrika och musikaliskt mest inflytelserika skivproduktionerna någonsin, bland annat Michael Jacksons ”Off the Wall” (1979), ”Thriller” (1982) och ”Bad” (1987). Quincy Jones har vunnit 26 Grammy-priser och mottog 1994 Polarpriset.

Richard Sparks
Richard Sparks har mer än någon annan utländsk kördirigent i sin generation varit en ambassadör för svensk och nordisk körmusik. Han disputerade 1998 vid University of Cincinnati med en avhandling helt tillägnad svensk 1900-talsmusik: ”The Swedish Choral Miracle: Swedish A Cappella Music Since 1945”. I arbetet med avhandlingen kom han att knyta nära och för bägge parter avgörande kontakter inom svenskt musikliv med såväl korister, tonsättare som kördirigenter, främst Eric Ericson. Avhandlingen har kommit att betyda mycket för svensk körmusik internationellt och har blivit ett standardverk för kunskapen om svensk musik i engelsktalande områden. I sin verksamhet i USA och Kanada har Richard Sparks i högsta grad bidragit till att presentera musik av till exempel Ingvar Lidholm, Lars Edlund, Sven-Eric Johanson och Sven-Erik Bäck. Med sina körer har Richard Sparks turnerat med nordisk körmusik runt om i världen. Genom beställningar har han bidragit till att samtida tonsättare utökat den moderna körrepertoaren. Detta arbete har inneburit att även svensk nyskriven musik blivit framförd internationellt.