Publicerad: 2016-11-09

Tomas Löndahl professor i musikalisk gestaltning

Akademiens ständige sekreterare Tomas Löndahl har utsetts till ny adjungerad professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Malmö. Tjänsten har sin utgångspunkt i svensk konstmusik med koppling till projektet Levande Musikarv.

Den adjungerade professuren i musikalisk gestaltning kommer att ha sin utgångspunkt i svensk konstmusik med koppling till projektet Levande Musikarv.

– Det känns väldigt stimulerande att Musikhögskolan i Malmö har velat bli pionjär och ligga i framkant inom detta viktiga område, kommenterar Tomas Löndahl.

Levande Musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Musikaliska akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sverige Radio. Hela projektet, som innefattar ett hundratal medarbetare, är en inventering av all oskyddad svensk konstmusik, d v s kompositioner som är äldre än 70 år. I projektets databas kan man läsa – på svenska och engelska – om tonsättarna och gå in och studera notutgåvorna. Där finns musik från operor och orkestermusik till kammarmusik, pianostycken och sånger mm. Det går bra att helt gratis ladda ner noterna och få faktaunderlag till programpresentationer.

Som en del av Musikhögskolans utbud av fristående kurser anordnas kurser i musikalisk gestaltning med inriktning mot svensk konstmusik, som kommer att ingå i Tomas Löndahls adjungerade professur. Likaså kommer tjänsten att innehålla tid för forskning, som kan knytas till projektet, seminarier och undervisningen.

Den adjungerade professuren vid Musikhögskolan i Malmö möjliggörs genom stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Sten K Johnsons Stiftelse och planeras i första hand att pågå under två år.

Text från Malmö Musikhögskola.

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.