Publicerad: 2011-11-29

Tonkonstens mästare belönade

Sex musikaliska mästare fick i går motta Kungl. Musikaliska akademiens högsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande – ur Kronprinsessan Victorias hand. Det är Gunilla von Bahr, flöjtist och administratör; spelmannen Ole Hjorth; pianisten och pedagogen Iréne Mannheimer; sångerskan och pedagogen Märta Schéle, kördirigenten och pedagogen Dan-Olof Stenlund och musikforskaren Martin Tegen.
Gunilla von Bahr tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin betydande verksamhet som musiker och administratör. Som en av Sveriges mest namnkunniga flöjtister har hon med stor kraft ägnat sig åt såväl den klassiska som den nutida repertoaren och outtröttligt arbetat för flöjtspelets utveckling och spridning. Hon är också en administrativ kraft av rang och en inspiratör och motor i arbetet att lansera unga musiker.

Ole Hjorth tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin värdefulla verksamhet som violinist och spelman. Han har haft en avgörande betydelse för att folkmusiken tagit sin idag självklara plats på musikhögskolorna i Sverige. Som musiker och personlighet har Ole Hjorth alltid stått för en högst självständig och djupt engagerad hållning och han representerade tidigt en frihet från genrelåsningar. För Ole Hjorth är musiken alltid universell och unik i varje stråkdrag, hans konstnärskap är starkt personligt och han är en förebild för flera generationer av spelmän och musikanter inom alla områden.

Iréne Mannheimer tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin betydande gärning som konsertpianist och pedagog vid Kungliga Musikhögskolan. Efter studieåren etablerade hon sig som framgångsrik solist och kammarmusiker, inte minst med svensk repertoar. Hennes insats som pedagog, framförallt vid Kungliga Musikhögskolan har genererat många av våra finaste pianister.

Märta Schéle tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin stora betydelse som sångerska och pedagog, främst vid Musikhögskolan i Göteborg. Med entusiasm och nyfikenhet har hon lyft fram 1900-talets kammarmusikaliska vokalmusik, och hennes tolkning av t.ex. Ingvar Lidholms Stamp Music är legendarisk. För tio år sedan var hon en av initiativtagarna till Göteborgs kammarmusikförening och hon är numera dess ordförande.

Dan-Olof Stenlund tilldelas Medaljen För Tonkonstens Främjande för sina stora insatser som kördirigent och pedagog under nära femtio år. Hans konstnärskap präglas av stor inlevelse och hans tolkningar är alltid berörande för såväl exekutörer som lyssnare. Dan-Olof Stenlunds pedagogiska gärning är stor inte bara i de nordiska länderna utan i lika hög grad vid talrika internationella mästarkurser. Han är en av vårt lands stora musikprofiler som med stor personlig integritet ägnat sin skaparkraft åt den konst som gör vårt land till ett av världens främsta körländer

Martin Tegen tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin framstående gärning som musikforskare, pedagog och översättare. Under en tid då få ägnade det svenska 1800-talet något större intresse, utförde han en pionjärinsats genom initierade studier av denna epoks både populära och konstnärligt syftande musik liksom av dess musikliv. Oförtrutet har han arbetat för att sprida kunskap om svensk musik från framför allt 1800- och 1900-talen. På ett generöst och oegennyttigt sätt delar han med sig av sitt kunnande, vilket är ovärderligt för forskare, elever och interpreter. I sin mångåriga verksamhet vid Stockholms universitet har han uppenbarat musikhistoriens rikedom för generationer av studenter. Med beundransvärd språklig och musikalisk känslighet ägnar sig Martin Tegen även åt översättning av prosa och lyrik.

För mer information kontakta
Ann-Charlotte Hell ann-charlotte.hell@musakad.se, 08-407 18 20.