Publicerad: 2011-11-23

Tonsättarpris till Marie Samuelsson

2011 år Tonsättarpris till Bo Wallners minne tilldelas Marie Samuelsson för en mångfacetterad och djuplodande tonsättargärning inom flera musikaliska fält. Hennes personliga tonkonst har med rätta rönt stor framgång både i Sverige och utomlands.
Tonsättarpriset till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning. Priset delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 28 november.

Marie Samuelsson har komponerat en lång rad verk, framförda på festivaler, konserter och i radio/TV av ensembler och orkestrar i Sverige och internationellt. 2007 tillägnade Stockholms Konserthus Filharmoniska orkester Marie Samuelsson en fyra dagars tonsättarfestival då nitton av hennes verk framfördes. 2008-2009 var hon gästprofessor i komposition på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under åren har hon också haft en lång rad förtroendeposter och uppdrag i musiklivet. Just nu komponerar hon en opera för Vadstena Akademien med libretto av författaren Kerstin Ekman.

För mer information kontakta
Ann-Charlotte Hell ann-charlotte.hell@musakad.se, 08-407 18 20.

www.musakad.se
www.mariesamuelsson.se