Publicerad: 2019-04-26

Unik konsertlokal hotas av försäljning

Den unika konsertsalen vid Nybrokajen hotas av försäljning, något som kan beröva Stockholm en av dess mest anrika och tillgängliga lokaler för musik i alla dess former. Kungl. Musikaliska akademien uppmanar regeringen att tänka om och istället utnyttja tillfället till att skapa ett ”musikens hus” för alla genrer och generationer.

Pressmeddelande 2019-04-26

Regeringen har i vårbudgeten beslutat att föreslå riksdagen att ge Statens Fastighetsverk (SFV) i uppdrag att inleda försäljning av kvarteret Ladugårdsbron i Stockholm. Detta avser huvudsakligen den byggnad vid Nybrokajen som staten lät uppföra år 1878 till Kungl. Musikaliska akademien för att husera landets enda högre musikundervisning, inklusive en magnifik konsertsal och tillhörande bibliotek. Huset byggdes också för att ge Kungl. Musikaliska akademien dess första hem sedan instiftandet 1771.

– Det är mycket olyckligt och djupt oroande att staten med ett sådant beslut inte tar sitt ansvar för en av innerstadens sista renodlade byggnader helt ägnad kultur och tonkonst, säger akademiens preses Susanne Rydén.

Själva konsertsalen huserade de första 25 årens nobelprisutdelningar och har varit den självklara scenen för åtskilliga historiska debuter och världsberömda artister. Vid sidan av Grünewaldsalen är den i dag den enda offentliga konsertlokalen av mellanstorlek i Stockholm. Det är mycket märkligt att regeringen beslutar föreslå riksdagen att SFV får inleda försäljning utan att vare sig ha gjort en konsekvensutredning eller utrett möjligheterna att skapa något nytt och bättre för kulturlivet.

– Vi tycker att staten här missar en unik möjlighet att inrätta ett ”musikens hus”, tillgängligt för alla genrer och generationer, menar Susanne Rydén. Vi har blivit kontaktade av många representanter för musiklivet som söker såväl konsertlokaler som kontorsmöjligheter och där lokalerna på Nybrokajen skulle vara den perfekta lösningen för det stora behov som så uppenbart finns. Vi är dessutom naturligtvis mycket bekymrade över att akademiens egna lokaler på Blasieholmstorg också ingår i försäljningen. Det är inte för sent för regeringen att göra om och göra bättre!

www.musikaliskaakademien.se