Publicerad: 2021-02-23

Upprop för blåsmusiken

Kungl. Musikaliska akademien undertecknar tillsammans med en mängd företrädare från musiklivet ett stort upprop för nationell samordning av framtiden för blåsmusiken som konstform.

"Det är kris gällande återväxten av blåsmusiker, men aldrig har drivet och engagemanget varit större för att samlas till åtgärder för att bygga en ny generation av musicerande ungdomar."

Så inleds uppropet som i dagarna skickats ut undertecknat av en lång rad musiker och musiklivsföreträdare.

Att säkra återväxten bland de som spelar blåsinstrument är viktigt såväl för musiklivet i stort som för de individer som har sin glädje i musiken. När inte alla stämmor kan fyllas leder det i värsta fall till att fritidsorkestrar måste lägga ned sin verksamhet.

Läs uppropet i sin helhet HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Max Låke, producent
08-407 18 07

Foto: Arne Hyckenberg