Publicerad: 2015-05-08

Utdelning av Mai von Rosens ungdomsstipendier 2015

Vid den högtidliga utdelningen av Mai von Rosens ungdomsstipendier den 6 maj 2015 mottog  sex unga pianister stipendium om 7000 kronor.

Utdelningen hölls i akademiens ledamotssal under ledning av Sixten Nordström.

Ungdomsstipendierna ges till ungdomar för vidare studier på piano.

2015 års stipendiater:
Daniel Chun, Djursholm
Kajsa Elwhagen, Allingsås
Anna Flodmark, Åkersberga
Anton Nilsson, Klagstorp
Linnéa Sirborn, Lidingö
Samuel Widéen, Mora