Publicerad: 2020-12-02

Utlysning av praktikplatser 2021

Gör praktik hos oss och var med om akademiens 250-årsjubileum och Musikens år!

Vi på Kungl. Musikaliska akademien välkomnar nu ansökningar till en praktikplats vid vårt kansli under vårterminen resp. höstterminen 2021. Praktiken ska vara en del av pågående utbildning vid universitet, högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola. Praktikperioden sker på heltid, ska vara CSN-berättigad och praktikanten försäkrad via sitt lärosäte under hela praktikperioden.

Akademiens verksamhet är mångsidig och innefattar ett stort antal olika projekt. Arbetsuppgifterna kan därför anpassas efter praktikantens färdigheter, förkunskaper och i stor utsträckning även önskemål. Under 2021 kommer fokus att ligga på akademiens 250-årsjubileum med en mängd olika evenemang och samarbeten med arrangörer över hela Sverige när vi tillsammans gör 2021 till ”Musikens år”. Som praktikant får du ta aktiv del i akademiens dagliga verksamhet, arbeta med flera av våra spännande projekt och även vara med produktionsteamet vid vissa evenemang. I praktiken ingår bl a att delta vid externa möten med olika aktörer, nätverk och institutioner ur musik- och kulturbranschen, ömsom i sekreterarfunktion och som aktiv deltagare. Flertalet projekt involverar utveckling av hemsidor och databaser – kunskaper i webbutveckling är därför meriterande men inte ett krav. Du som praktikant arbetar självständigt och får ansvar för en rad olika uppgifter. Handledare för praktikanten är akademiens forskningssekreterare.

Ansökan ska innehålla (endast PDF-format)
- introduktionsbrev
- betyg
- valfritt skriftligt arbetsprov
- akademisk text, formellt brev eller motsv.
- (min 1) referensbrev från lärare
- (min 1) referensbrev från handledare vid ev. tidigare praktik

Ansökan skickas till adm@musikaliskaakademien.se senast 15 januari 2021.

Ansökan för hösten 2021 ska vara akademien tillhanda senast 15 maj 2021.

För mer information kontakta:
Pia Bygdéus, fil dr, forskningssekreterare
E-post: pia.bygdeus@musikaliskaakademien.se Tel: 0734-45 76 42

Fredrik Wetterqvist, ständige sekreterare
E-post: fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se Tel: 070-889 55 84