Publicerad: 2017-11-14

Uttalande av Kungl. Musikaliska akademiens styrelse

Kungl. Musikaliska akademien välkomnar den genomlysning av sexuella övergrepp och trakasserier i kultursektorn och övriga samhället som nu sker. Akademien tar bestämt avstånd från alla former av övergrepp.

Vi för nu en intern diskussion och en dialog med andra aktörer om hur den här typen av beteende och utnyttjande av beroendeställning kan förhindras i framtiden.

Styrelsen för Kungl. Musikaliska akademien:

Susanne Rydén, preses
Anna Larsson
Henrik Strindberg
Joakim Milder
Mats Bergström
Petter Sundkvist
Stefan Parkman
Staffan Scheja
Susanne Rosenberg
Tobias Ringborg
Victoria Borisova-Ollas