Publicerad: 2022-10-12

Valery Gergiev utesluts som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien

Vid Kungl. Musikaliska Akademiens sammankomst den 10 oktober togs beslutet att utesluta den ryske dirigenten Valery Gergiev som utländsk ledamot. Han utesluts på grundval av sin ovilja att ta ställning mot Rysslands invasion av Ukraina. Ett ställningstagande som akademien har avkrävt av honom i beaktande av hans väldokumenterade nära relation till president Vladimir Putin. En omfattande beredning på initiativ av akademiens styrelse ligger till grund för beslutet.

Kungl. Musikaliska Akademien tog tidigt en aktiv roll till stöd för Ukraina efter den ryska invasionen i februari 2022. Kontakter med musikhögskolor och andra musikinstitutioner i Sverige lade grunden för kartläggning och koordinering av beredskapen att ta emot ukrainska musiker och musikstudenter. Akademien förberedde också en särskild stipendieform för ukrainska musikstuderande på flykt till Sverige. Akademiens tankesmedja Unga tankar om musik samlade under våren nio svenska orkestrar som spelade till stöd för Ukraina. Senare startade akademien även ett insamlingskonto för återuppbyggnaden av Ukrainas musikliv.

En samlad västvärld står enad mot Rysslands invasion av Ukraina – så också Kungl. Musikaliska Akademien. Att Gergiev, utifrån sin position med internationell lyskraft, inflytande och status inte tar ställning mot invasionen är mycket allvarligt, särskilt i beaktande av hans nära koppling till Putinregimen.

”Beredningen av detta ärende har varit viktig och behövt ta en viss tid. Kungl. Musikaliska Akademien tar tydligt ställning mot Rysslands invasion av Ukraina, men vi sysslar inte med åsiktsregistrering. I Sverige råder yttrandefrihet, men den här situationen är unik”, säger Fredrik Wetterqvist, akademiens ständige sekreterare. ”Akademien ska inte associeras med en person som så otvetydigt stödjer en regim som hotar med kärnvapenkrig. Vi tänker inte välja samma strategi som Valery Gergiev, nämligen tystnad.”

Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar fastslår att beslut om avskiljande av ledamotskap måste tas vid sammankomst där minst 40 ledamöter personligen närvarar och minst två tredjedelar röstar för beslutet. Akademiens svenska ledamöter möts fyra gånger per år vid en s.k. sammankomst. Det var en helt enig sammankomst som tog beslutet om uteslutning den 10 oktober. Valery Gergiev har i enlighet med stadgarna erbjudits möjlighet att yttra sig, men valt att inte kommentera.

Gergiev invaldes som ledamot av akademien 2011 på musikaliska meriter. En utländsk ledamot har ingen rösträtt i akademien. Det utländska ledamotskapet är att betrakta som en hedersbetygelse.

Sveriges Radio Kulturnytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dagens Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt:
Lova Wallerö, kommunikation
0707630565, lova.wallero@musikaliskaakademien.se