Publicerad: 2022-12-21

Vi behöver fler scener för levande musik, inte färre

Det är med stor oro som Kungl. Musikaliska Akademien följer händelserna kring det plötsligt nedläggningshotade Musikaliska kvarteret. Samtidigt saknar akademiens egna förhandlingar med Statens fastighetsverk en lösning.

Fastigheten Musikaliska Akademien på Nybrokajen 11 invigdes år 1877 för akademiens utbildningsverksamhet och är Sveriges första konserthus. En kulturhistoriskt värdefull byggnad vars stora scen är Sveriges första konsertsal och en dynamisk del av Sveriges kulturarv.

År 2019 begärde Statens fastighetsverk riksdagens medgivande till att sälja fastigheten. Riksdagen beslutade dock att innan beslut om försäljning av fastigheten kan fattas ska “förutsättningarna analyseras närmare och Kungl. Musikaliska Akademiens och Blåsarsymfonikernas behov av tillgång till ändamålsenliga lokaler bör beaktas. Det är angeläget att en levande del av kulturutbudet, som uppskattas av Stockholms invånare och besökare, fortsatt kan utvecklas.”

Det finns en väl utarbetad plan för Musikaliska kvarterets framtid, en lösning som Blåsarsymfonikerna och RFOD (Stallet Världens musik) under lång tid arbetat fram i nära samverkan med Statens fastighetsverk. Tills den plötsligt och utan förvarning inte är aktuell längre.

– Det är mycket angeläget att Statens fastighetsverks styrelse snarast omprövar sitt beslut kring det konstruktiva förslag som parterna tillsammans utarbetat under flera år och som avslogs i oktober 2022, säger akademiens preses Susanne Rydén.

Musikaliska kvarteret, fyra högst levande scener för levande musik, riskerar nu att stängas före sommaren. Utan plan framåt lämnas flera värdefulla verksamheter i en oroväckande osäkerhet. Det är inte, enligt Statens fastighetsverks uppdrag, ett hållbart sätt att förvalta vårt kulturarv.

Susanne Rydén fortsätter:

– Kungl. Musikaliska Akademien uppmanar också regeringen att agera för att dessa värdefulla scener för levande musik ska få fullfölja de planer som har utarbetats tillsammans med Statens fastighetsverk i syfte att forma framtidens musikliv såväl som att bevara en rik tradition.

På en informationstavla vid Musikaliska står att läsa: ”Nybrokajen 11 är en del av det kulturarv vi alla äger gemensamt. Statens fastighetsverk förvaltar det för dig och kommande generationer.”

Låt det inte vara bara tomma ord.

 

Kontaktperson:

Lova Wallerö, Press- och kommunikationsansvarig
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se