Publicerad: 2013-05-01

Wilhelm Peterson-Berger – ny biografi

Omtyckt, omstridd, förtalad, förhatlig… Än idag, 70 år efter sin död, kan tonsättaren och kritikern Wilhelm Peterson-Berger väcka starka känslor. Gammaldags nationalromantiker eller förkämpe för en folkligt grundad musikkultur på idealistisk grund, utan divalater och kommersiell styrning?
Både som privatperson och i sina verk var Peterson-Berger mångsidig och motsägelsefull. Folkbildare men också kulturkonservativ med anarkistiska stråk, samtidigt en av de första i kulturlivet att varna för nazismens följder. Bildningsaristokrat, Wagnerian och inflytelserik kritiker men också skapare av populära sånger och pianostycken, som blivit sinnebilder för svensk sommar. Fjällvandrare och naturvän, kulturfilosof och debattör. En renässansmänniska, spirituell och beundrad i vänkretsen, som skapande konstnär extremt självmedveten och sårbar. Henrik Karlsson ger en ny, fördjupad och levande bild av tonsättaren, kritikern och människan Peterson-Berger i den första omfattande biografin efter 1950, baserad på hittills opublicerade brev och andra nya källor.

Henrik Karlsson är docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Efter anställningar vid bl.a. Rikskonserter, Sohlmans musiklexikon och Statens kulturråd var han under 1980-talet projektledare för skivantologin Musica Sveciae och 1991–2001 forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska akademien. Förutom studier om Wilhelm Peterson-Berger har han också publicerat arbeten inom områdena ljudmiljö och konstnärlig forskning.

Boken är utgiven av Norma förlag Öppnas i nytt fönster.och kan köpas i bokhandeln.