2016 års nationella stipendier

Nu är det klart vilka 79 som tilldelas årets nationella stipendier. Vi vill tacka samtliga sökande för en fantastisk stipendiehöst!

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Under hösten har hundratals provspelningar genomförts där 17 högt kvalificerade juryer har bedömt varje sökande individuellt.

Läs mer och se listan på årets stipendiater Öppnas i nytt fönster.