Publicerad: 2018-11-29

2018 års nationella stipendier

Nu är det klart vilka 80 personer som tilldelas årets nationella stipendier. Vi vill tacka samtliga sökande för en fantastisk stipendiehöst och hälsa alla välkomna till finalen i Blåsmusikpriset den 13 januari 2019!

Över 270 sökande till de nationella stipendierna har bedömts av 16 högt kvalificerade juryer. Under fem veckor i september och oktober har sammanlagt fler än 80 juryledamöter från hela landet och norden varit engagerade i arbetet. Bedömningen görs genom provspelningar och inskickade arbetsprover.

"Det är en stor glädje att idag kunna tillkännage fördelningen av Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier. Ansökningsperioden, som sträckte sig över fem veckor tidigare i höst, ger oss en unik lägesbild av kommande generationer i svenskt musikliv, och den höga kvalitet som både studenter och lärare vid musikhögskolorna i landet håller", säger Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska akademien. "Akademien har genom avkastningen från sina anknutna stiftelser och fonder möjlighet att stödja kvalificerade under högre utbildning – musiker, sångare, dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker – med ca 5,6 miljoner kronor i år."

Tre av de sökande har gått vidare till finalen i den nya tävlingen Blåsmusikpriset som utses vartannat år med start den 13 januari 2019. Vinnaren får, utöver stipendium från Kungl. Musikaliska akademien, ett antal solistframträdanden under två säsonger med Sveriges professionella blåsorkestrar. Priset innebär en unik möjlighet att exponera blåsmusiken som konstform och att lyfta fram den vinnande instrumentalisten tidigt i sin karriär.

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Läs mer om bedömningsprocessen Länk till annan webbplats.

Läs mer om Blåsmusikpriset Öppnas i nytt fönster.

Läs hela stipendielistan Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Max Låke
Tel 08-407 18 07
max.lake(a)musikaliskaakademien.se