Publicerad: 2023-02-01

Anders Lönns resestipendium

Ansökan 2023 stängd

Anders Lönns resestipendium är instiftat för att uppmuntra till svenskt deltagande i IAML:s konferens som äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt om i världen. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation (IAML) är en internationell föreningen som syftar till att stödja de som är yrkesverksamma inom musikbibliotek, dokumentation eller arkiv och den har en svensk underavdelning Svensk Musikbiblioteksförening (SMBF). Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift.

Stipendiet kan sökas både av studenter och yrkesverksamma. Ingen särskild blankett för ansökan behövs.

Ansökan skickas till

pia.bygdeus@musikaliskaakademien.se