Publicerad: 2022-07-01

Ansök om stöd för sång- och pianoduor

Ansökan avslutad 2022

Vem kan söka:
Stipendiet ska tilldelas en konstnärligt högtstående duo bestående av sångare eller sångerska och pianist som kontinuerligt samarbetar. Duon ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Ansökningsförfarande:
Stipendieprov för duor med sångare och pianist sker 22 och 23 oktober i Ledamotssalen på Kungl. Musikaliska Akademien i Stockholm, där de sökande framträder med 3-4 sånger av omväxlande karaktär under högst 20 minuter. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den konstnärliga helheten, där muntlig presentation av sångerna utgör en väsentlig komponent.

En ansökan som innehåller namn på sökande, beskrivning av samarbetet samt planerad repertoar för eventuell provspelning skickas till: dis@musikaliskaakademien.se

Läs om stipendiefonden här.

Text