Publicerad: 2020-03-06

Dags att söka Christ Johnson-prisen

Senast den 15 april 2020 ska ansökningar och förslag till det Stora Christ Johnson-priset och det Lilla Christ Johnson-priset vara akademien till handa.

Stora Christ Johnson - priset 180 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.

Lilla Christ Johnson - priset 60 000 kr

Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma ifråga för det stora.

Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formulär Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster. och åtföljas av ett partitur i pdf-format tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 15 april 2020.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via Dropbox eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.

För frågor, kontakta Anna Cronström, 08-407 18 02 anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst
den 30 november 2020.