Dags att söka ensemblestipendier

Nu är årets omgång av fortbildningsstipendier i ensemblespel utlyst. Sista ansökningsdag är den 18 maj 2016.

Utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan ej komma ifråga för detta stipendium.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.