Dags att söka ensemblestipendium

Nu är årets omgång av fortbildningsstipendier i ensemblespel utlysta. Sista ansökningsdag är den 27 maj 2015.

Dessa stipendier utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig ensembleidentitet. Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble.
Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år.
Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar och kostnader för konsertproduktioner) kan ej komma ifråga för detta stipendium.

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00