Publicerad: 2020-04-22

Dags att söka Frykbergstipendier

Fortbildningsstipendier för orkestermusiker och frilansare
Sista ansökningsdag 27 april

Med anledning av hur Coronapandemin har påverkat frilansande musikers tillvaro, har Kungl. Musikaliska akademien tillsammans med Karin Frykberg och stiftelsens styrelse beslutat att det inte enbart är anställda musiker som ska kunna söka årets stipendier utan även frilansande professionella orkestermusiker.

I första paragrafen i minnesfondens stadgar står det: "Stiftelsen skall ha till ändamål att främja musikalisk utbildning av ungdom samt forskning inom det musikaliska området". Det innebär att det finns möjlighet för enskilda musiker, eller sektioner inom en orkester, att söka pengar för projekt som kan vara utvecklande och fortbildande, dvs ett slags forskning inom det musikaliska området. Det kan till exempel handla om att anlita en instruktör för att fördjupa kunskapen om ett repertoarområde eller en spelstil, eller att göra en studieresa i samma syfte.

Ansökan ska bestå av ett brev med motivation och beskrivning av den fortbildningsplan som pengarna ska användas till tillsammans med en bifogad ekonomisk kalkyl.

Inkomna ansökningar bildar tillsammans med övriga förslag underlag för nämndens val av stipendiater.

Sista datum för ansökan är den 27 april.

Läs mer om årets utlysning Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om tidigare mottagare av frykbergstipendierna Öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se


Kontakt:
Anna Cronström
anna.cronstrom(a)musikaliskaakademien.se