Publicerad: 2018-04-19

Dags att söka kyrkomusikerstipendier

Sista ansökningsdag för stipendier ur Johannes Johanssons donation är den 14 maj 2018

Kungl. Musikaliska akademien förfogar genom Johannes Johanssons donation för kyrkomusik över medel till stipendier på det kyrkomusikaliska området.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader.

Det sökta beloppet bör ej överstiga 15 000 SEK.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.