Dags att söka kyrkomusikerstipendium

Sista dag att söka stipendier ur Johannes Johanssons donation för kyrkomusik är den 7 maj 2015.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader. Det sökta beloppet bör ej överstiga 7000 SEK.
Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

Läs mer

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00