Publicerad: 2018-01-26

Dags att söka stipendier

Den 1 mars är sista dag att ansöka om följade stipendier:

- Stipendier för musikforskning
- Anders Lönns resestipendium
- Olu Birgit Jeppssons fond för musikterapi

Musikforskning
Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Resestipendium
Anders Lönns resestipendium är instiftat för att uppmuntra till svenskt deltagande i IAML:s konferens som äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt om i världen.
Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Musikterapi
Kungl. Musikaliska akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.
Läs mer Öppnas i nytt fönster.