Publicerad: 2020-08-31

Dags att söka stipendier

Den 1 oktober är sista dag att ansöka om följade stipendier:
- Stipendier för musikforskning
- Olu-Birgit Jeppssons fond för musikterapi

Musikforskning
Kungl. Musikaliska akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Musikterapi
Kungl. Musikaliska akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.
Läs mer Öppnas i nytt fönster.