Dags att söka stipendier för musikforskning

Sista ansökningsdag 1 mars 2016.

Stipendier kan sökas två gånger per år, vår och höst. Besked om erhållande av stipendium lämnas månaden efter ansökan. Ansökan som kommer in efter ansökningsdatum flyttas automatiskt till nästföljande beslutstillfälle. För nästa tillfälle skall ansökan skall vara akademien tillhanda senast den 1 mars 2016.

Läs mer

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00