Publicerad: 2017-11-28

Dags att söka stipendier inom Bernadotteprogrammet

Nu är det möjligt att söka stipendium för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med musikområdet som utgångspunkt. Sista ansökningsdag 19 januari 2018.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska akademien varje år ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med musikområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt. Den sökande får gärna föreslå lämpliga sätt att redovisa/presentera sitt arbete. Projektet förväntas vara avslutat senast under sommaren 2019.

Läs mer