Publicerad: 2021-03-03

Dags att söka stipendier ur Johannes Johanssons donation för kyrkomusik

Sista ansökningsdag 10 maj

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Johannes Johanssons donation för kyrkomusik över medel till stipendier på det kyrkomusikaliska området.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader.

Det sökta beloppet bör ej överstiga 20 000 SEK.

Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

Ansökan och behörighet
Ansökningar behandlas i vanliga fall i slutet av maj månad varje år. Under 2020 kommer dock inga stipendier att delas ut ur Johannes Johanssons donation för kyrkomusik. Nästa tillfälle blir våren 2021 och ansökan ska vara Akademien tillhanda senast den 10 maj 2021.

Behöriga att söka är kyrkomusikerstuderande och verksamma kyrkomusiker. Ansökan skickas digitalt som ett pdf-dokument till KMA och skall innehålla:

1. Personlig presentation och meritförteckning som är relevant för ansökan (max 2 sidor),
2. Utförlig beskrivning av vad ansökan avser, dess kyrkomusikaliska relevans samt hur medlen förväntas bidra till kyrkomusikalisk utveckling och den sökandes förkovran (max 3 sidor),  
3. Specifikation över uppskattade kostnader (max 1 sida).

Ansökan i pdf-format skickas till:
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
Ange följande i ämnesraden: Ansökan Johannes Johanssons donation

Redovisning
Beviljat stipendium förutsätter återrapportering inom ett år.

Kontaktpersoner

Karin Johansson
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Box 8203
200 41 Malmö
040-325417
070-6912920
karin.johansson(a)mhm.lu.se

Helena Karlsson
Kungl. Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
08-4071811
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se