Dags att söka stipendier ur Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Sista ansökningsdag 1 mars 2016

Kungl. Musikaliska akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.

Läs mer

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00