Förlängd ansökningstid för Fortbildningsstipendium i ensemblespel

Sista ansökningsdag 30 maj 2017.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan inte komma ifråga för detta stipendium.

Mer info och ansökningsblankett