Publicerad: 2022-04-25

Fortbildningsstipendier för ensembler

Ansökan avslutad 2022.

Fortbildningsstipendier ensemblespel utdelas årligen till redan existerande ensembler med en tydlig och kontinuerlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Läs mer om ansökningsförfarande här.

Kontakt:
Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
E-post

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00