Publicerad: 2022-03-16

Nationella stipendier 2022

Ansökan avslutad 2022.

Nationella stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker. Studenter som vidprovtillfället minst har påbörjat andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor är välkomna att provspela. 

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska komma in med partitur och eventuella inspelningar.

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

 

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se