Publicerad: 2022-07-02

Nominera till 2022 års Järnåkerstipendium

Ansökan stängd 2022

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar varje år ut ett antal Järnåkerstipendier varav ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare under de senaste tio åren. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori.

Vinnaren kontaktas i november-december. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2023.

Länk till formulär med kriterier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Fram till 2009 bedrevs verksamheten genom att ge personer inom svenskt musikliv tillfälle till vistelser på Saltögården. Då gick Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt, och Stiftelsen Saltö omvandlades år 2009, enligt donatorns vilja, till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Medlen från försäljningen av Saltögården förvaltas så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Stiftelsen drivs av Kungl. Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare tillsammans.