Publicerad: 2023-02-01

Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Ansökan stängd

Akademien stöder forskning i och om musik, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till forskningsstudier av mindre omfattning såsom fältstudier, arkivbesök och liknande, samt till deltagande med eget bidrag i konferenser. Forskning i och om musik förekommer idag i Sverige i olika discipliner såsom konstnärlig forskning, forskning i musikpedagogik och musikvetenskap samt musikanknuten forskning inom andra discipliner.

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi över medel till stipendier för utbildning och forskning i musikterapi. Stipendierna kan erhållas genom egen ansökan eller genom att fondens stipendienämnd genom egna initiativ utdelar stipendier.

Läs om ansökan här!