Stipendielistan 2013

Nu är den fullständika stipendielistan för 2013 färdigställd!

Samtliga Nationella och Lokala stipendier som delades ut under 2013 finns nu listade på www.musikaliskaakademien.se/stipendier. Vi som har jobbat med stipendieverksamheten vill tacka alla som har sökt och i många fall även provspelat eller provsjungit. Använd stipendierna väl!

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00