Publicerad: 2022-04-11

Utlysning Johannes Johanssons donation för kyrkomusik

Ansökan avslutad 2022

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Johannes Johanssons donation för kyrkomusik över medel till stipendier på det kyrkomusikaliska området.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader.

Det sökta beloppet bör ej överstiga 20 000 SEK.

Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

Behöriga att söka är kyrkomusikerstuderande och verksamma kyrkomusiker.

Läs mer och ansök här.

Kontakt:
Helena Karlsson
Kungl. Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
08-4071811
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se