Kammarmusik

Lindblad: Kammarmusik/Chamber Music
Adolf Fredrik Lindblad 1801­-78
Stråkkvartett A-dur
String Quintet A major

Andreas Randel 1806-­64
Stråkkvartett f-moll
String Quartet F minor

Uppsala Kammarsolister
Uppsala Chamber Soloists

MSCD 522

http://www.swedishmusicshop.com

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00