Sånger

Bellman: Sånger och Epistlar

Carl Michael Bellman 1740-1795
Songs and Epistles

Olle Adolphson
Leif Bergman
Anders Börje
William Clauson
Jerker Engblom
Tommy Körberg
Mikael Samuelson
Aksel Schiøtz
Sven Scholander
Folke Sällström
Evert Taube
Sven-Bertil Taube
Cornelis Vreeswijk
Lena Willemark
Fred Åkerström
Pelle Ödman

MSCD 420-421S
(Svenskt texthäfte/Swedish booklet) (2 cd)

Skivan kan beställas från
http://www.naxosdirect.se/ Länk till annan webbplats.

Kategorier