Medaljen för Tonkonsten Främjande

Medaljörer 2021

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid akademiens Högtidssammankomst till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. 2022 års medaljörer är Bengt Berger, Ingemar von Heijne (saknas på bilden), Kerstin Jansson, Jörgen Pettersson och Christina Tobeck. 

2022 tilldelades följande personer Medaljen för Tonkonstens Främjande:

Bengt Berger (f.1942) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin betydelsefulla gärning som slagverkare och musikalisk brobyggare. I den rörelse som i början av 1970-talet syftade till att introducera indiska och västafrikanska musiktraditioner på den progressiva svenska musikscenen var Berger en centralgestalt. Han var en drivande kraft i grupperna Arbete & Fritid, Rena Rama och Bitter Funeral Beer Band, och har senare framträtt med bl.a Enteli, Beches Brew samt Berger-Knutsson-Spering. Berger har skapat musik till ett flertal teaterproduktioner och driver sedan 2005 skivbolaget Country and Eastern. Med sin intensiva produktivitet driven av en smittande entusiasm som färdas i okonventionella tankebanor, har Berger gjort en ovärderlig insats för det svenska musiklivet.


Musikradioprofilen och musikern Ingemar von Heijne (f.1930) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för betydande insatser i musikens tjänst. Från tidig ungdom till pensioneringen var von Heijne anställd vid Sveriges Radio och han bidrog där i olika roller till att utveckla såväl musikjournalistiken och programutbudet, som musikradions räckvidd. Som programledare har han med sin omisskännliga berättarröst, knastriga humor och precisa ordval väglett flera generationer P2-lyssnare i mötet med klassisk musik. Också i skrifter och läromedel, genom föreläsningar och i det egna musicerandet har han generöst öst ur sin kunskaps djupa brunn. Ständigt lika nyfiken och ivrig att dela sina lärdomar med andra räknas Ingemar von Heijne tveklöst bland vårt lands främsta folkbildare inom den klassiska musiken.

Ingemar von Heijne är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 1991.


Medaljen för Tonkonstens Främjande tilldelas pianisten och producenten Kerstin Jansson (f.1954) som under ett helt yrkesliv, med outsinlig kraft och idérikedom skapat ingångar till musikens värld för människor i alla åldrar i hela Region Jönköping. Prisbelönta produktioner har främjat barn och ungas delaktighet, där särskilt den ebu-belönade föreställningen ”Rytmen i blodet” som gått på export till konserthus i Sverige och Tyskland, särskilt förtjänar att nämnas. I Kulturhuset Spira har Kerstin Jansson, förutom sin roll som pianist i Jönköpings Sinfonietta, producerat lunchkonserter, spelat livemusik för dansande Parkinson-patienter, skapat inbjudande öppet husprojekt och mycket mera. När en dörr stängts, har Kerstin Jansson alltid hittat en ny öppning för att förmedla musik och inspiration till sin omvärld.


Saxofonisten Jörgen Pettersson (f. 1964) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sitt omfattande och hängivna arbete i svenskt kulturliv. Som enastående musiker – både som solist och ensemblespelare –, beställare av nya verk och konstnärlig ledare för Svensk Musikvår, sätter Pettersson stort avtryck i det svenska musiklivet. Med stor skicklighet, outtröttlig entusiasm och stor genrebredd är Jörgen Pettersson en centralgestalt i den nutida konstmusiken. För att citera en musikerkollega: ”Med Jörgen som medmusikant blir man själv alltid lite bättre”.

Jörgen Pettersson är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2014.


Musikforskaren, författaren och redaktören Christina Tobeck (f. 1950) tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande. Tobeck har sedan 1970-talet varit en mångfacetterad kraft i det svenska musiklivet. Hon är en betydande tillgång i encyklopediska projekt som Levande musikarv och som mångårig medarbetare på Sveriges Radio har hon kommit att bli en folkbildare i ordets finaste bemärkelse. Hennes biografi över Karl-Birger Blomdahl är redan ett standardverk, men hon har också lyft fram flera kvinnliga musikpionjärer, vilkas betydelse annars hade förblivit förborgad för dagens konsertpublik. Tobecks kärlek till uppväxtens Östergötland och dess kultur har kanaliserats i ett uthålligt engagemang för Vadstena-Akademien.

Christina Tobeck är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien sedan 2006.