Gustaf Sjökvists stipendium för lovande körledare

Gustaf Sjökvists stipendium för lovande kördirigenter instiftades 2007 av Föreningen Storkyrkans musikvänner tillsammans med Storkyrkan i Stockholm och familjen Bonnier i samband med att Gustaf Sjökvist varit verksam i Storkyrkan i 40 år.

Stipendiet om 25 000 kr tilldelas vartannat år en ung, lovande kördirigent. Sedan 2015 har avkastningen från Gustaf Sjökvists minnesfond ingått i Kungl. Musikaliska Akademiens ordinarie stipendieverksamhet och Nätverket för lärare i kördirigering föreslår vartannat år en stipendiat till akademiens styrelse.

Kördirigenten professor Gustaf Sjökvist var verksam vid Storkyrkan och blev domkyrkoorganist 1980. Han har även varit dirigent för Radiokören.

 

Tidigare stipendiater

Carl Markman
Linda Alexandersson
Jonas Nörbygaard Rasmussen
Florian Benfer
Markus Jansson

Inget stipendium 2022 (pga av pandemins efterverkningar)