Biografier, Monografier

33 nya svenska komponister
33 nya svenska komponister
Från Daniel Börtz till Kim Hedås - 33 möten med nu verksamma tonsättare. Vänder sig i första hand till den publik som möter samtidens svenska konstmusik på konserter, teatrar, cd, radio och TV. Foto: Susanne Sandström.

340 sidor. 2001. 60 kr.
ISBN 91-89038-21-5
Författare: Göran Bergendal

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00