Biografier, Monografier

Joseph Martin Kraus-Det stora undantaget
Joseph Martin Kraus - Det stora undantaget/The Great Exception
En liten biografi över "den svenske Mozart". Tonsättaren placeras i sin samtida miljö i det gustavianska Stockholm. En noggrann genomgång av hans verk. CD med klingande exempel ur Kraus' produktion.
83 sidor. 1992.
ISBN 91-85428-76-0.
Författare: Hans Åstrand

Slut i lager.
 
A brief biography of "the Swedish Mozart" which places the composer in his contemporary environment in Gustavian Stockholm. A thorough review of his works. CD containing some choice examples from Kraus production.
83 pages. 1992. SEK 50. Incl. CD-record
ISBN 91-85428-76-0
Author: Hans Åstrand

Sold out
 

Kategorier