Biografier, Monografier

Sinfonia Vocale
Sinfonia Vocale - om Stenhammars och Rangströms "Sången"
En närstudie om samarbetet mellan de båda komponisterna, där Wilhelm Stenhammar skrev musiken och Ture Rangström texten.

57 sidor. 1977. 10 kr.
ISBN 91-85428-06-x
Författare: Bo Wallner

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00