Biografier, Monografier

Sven-Erik Bäcks motetter
Sven-Erik Bäcks motetter - En musikalisk-teologisk studie
Bäcks motetter analyseras ur teologisk synvinkel. Kontaktbehov kontra sanningskrav, nyskapande kontra tradition.

68 sidor. 1977. 10 kr.
ISBN 91-85428-04-3.
Författare: Gustaf Aulén

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00